Hướng dẫn điền tờ khai xin cấp visa đi Nga

24/11/2017 Đi Để Đến - Group

Tờ khai xin cấp visa đi Nga có cấu trúc khá đơn giản, chỉ bao gồm 21 thông tin cần điền, chỗ dán ảnh, ngày/tháng/năm làm đơn và cuối cùng là chữ ký xác nhận. Theo quy định, các thông tin cung cấp trong mẫu đơn xin visa đi Nga phải được viết chữ in hoa bằng bút bi hoặc đánh máy.

Dưới đây, dideden.com sẽ liệt kê các mục trong tờ khai và hướng dẫn các thông tin cần cung cấp.

hướng dẫn điền tờ khai xin visa đi nga

Trang chủ website Đại sứ quán Nga tại Việt Nam – Ảnh minh họa

Điền tờ khai xin visa đi Nga

Việc khai báo nên thực hiên theo trình tự trên dưới, trái phải để tránh bỏ sót và luôn để hộ chiếu bên cạnh để điền thông tin cho trùng khớp.

STT

Mục

Thông tin cần cung cấp

1

Quốc tịch

Điền quốc tịch đang mang. Trường hợp có quốc tịch Liên Xô hoặc Nga thì bạn khai báo thêm thông tin (lý do và thời gian mất)

2

Họ

Khai theo hộ chiếu

3

Tên, các tên khác và tên đệm

Khai theo hộ chiếu

4

Ngày sinh

Ghi theo thứ tự ngày/ tháng/ năm

5

Giới tính

Phía dưới mục là lựa chọn Nam hoặc Nữ, bạn đánh chọn vào ô vuông thích hợp

6

Số hộ chiếu

Ở mục này bạn ghi đầy đủ cả chữ và số của hộ chiếu (xem phía dưới quốc huy). Bên dưới, bạn khai báo thêm “ngày cấp” và “hộ chiếu có hiệu lực đến khi nào” theo trình tự ngày/tháng/năm

7

Mục đích chuyến đi

Bạn ghi rõ lí do sang Nga vào mục này, nếu du lịch Nga thì bạn ghi là “TOURISM”

8

Loại và dạng thị thực

Loại visa đi Nga phải tương ứng với mục đích chuyến đi ở mục 7

9

Số lần

Phía dưới có 3 lựa chọn, một lần, hai lần và nhiều lần

10

Ngày nhập cảnh vào Nga

Bạn ghi thời gian dự kiến vào, bạn có thể dựa vào thông tin vé máy bay đi Nga đã book trước đó

11

Ngày xuất cảnh từ Nga

Cung cấp thời gian dự kiến ngày/ tháng/ năm

12

Ông/bà đã đến Nga mấy lần?

Bạn trả lời chính xác số lần đến quốc gia này (nếu có)

13

Chuyến đi cuối cùng của ông/bà vào thời gian nào?

Nếu có thì bạn thêm thông tin theo thứ tự từ ngày/ tháng/ năm đến ngày/ tháng/ năm

14

Đến cơ quan nào?

Đối với đương đơn đi du lịch theo tour thì cung cấp tên gọi và số đăng kí của công ty du lịch. Đối với thị thực kinh doanh, bạn ghi tên tổ chức tiếp nhận và địa chỉ. Đối với thị thực cá nhân thì cung cấp họ tên, địa chỉ người mời

15

Hành trình

Ghi dự kiến các điểm đến

16

Ông/bà có giấy bảo hiểm y tế có hiệu lực trên lãnh thổ Nga không?

Bạn lựa chọn có hoặc không, nếu có thì bạn cung cấp đó là loại giấy gì?

17

Trẻ em dưới 16 tuổi và những thân nhân khác ghi trong hộ chiếu đi cùng với ông/bà

Bạn trả lời có hoặc không bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng. Nếu có thì bạn khai báo thông tin của họ, bao gồm, họ tên, ngày/ tháng/ năm sinh, địa chỉ thường trú

18

Các tên khác đã từng sử dụng

Nếu có bạn liệt kê vào mục này theo trình tự thời gian (bao gồm cả bí danh và tên tôn giáo)

19

Địa chỉ thường trú của ông/bà, fax, email

Bạn ghi tất cả các thông tin yêu cầu vào mục này để liên lạc khi cần thiết

20

Nơi sinh

Nếu trường hợp sinh tại Nga bạn ghi rõ thời gian xuất cảnh và di cư đến đất nước/vùng lãnh thổ nào

21

Nơi làm việc/học tập

Ghi rõ tên cơ quan/trường học, địa chỉ, số điện thoại, fax, email,…

22

Chức vụ

Khai báo vị trí công việc hiện tại của bạn

23

Hiện tại ông/bà có thân nhân trên lãnh thổ Nga không?

Nếu có người thân tại Nga, yêu cầu bạn ghi rõ họ tên, mối quan hệ, ngày/tháng/năm/sinh địa chỉ thường trú của họ

24

Ký tên

Bạn sẽ thấy mục này dưới cùng bên trái, bạn ký xác nhận dưới lời cam đoan về thông tin.

Mọi thắc mắc liên quan hãy liên hệ với dịch vụ làm visa nhanh tại Đi Để Đến để được hỗ trợ kịp thời.