Hộ chiếu công vụ và những điều cần biết

20/11/2017 Đi Để Đến - Group

Bên cạnh hộ chiếu phổ thông còn có hộ chiếu công vụ. Hộ chiếu công vụ chỉ được cấp cho những trường hợp ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, Đảng hay tổ chức chính trị – xã hội cấp trung ương. Riêng các doanh nghiệp nhà nước thì chỉ dành cho cán bộ từ cấp phòng trở lên và kế toán trưởng.

Đối tượng cấp hộ chiếu công vụ

Hộ chiếu công vụ cấp cho công dân Việt Nam thuộc một trong những diện sau đây:

1. Cán bộ, công chức nhà nước, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ chính thức của cơ quan Nhà nước.

2. Cán bộ từ cấp phòng trở lên và kế toán trưởng của các doanh nghiệp Nhà nước ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ chính thức của doanh nghiệp.

3. Cán bộ, công chức Nhà nước được cử ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ chính thức thuộc phạm vi công tác của Đảng Cộng sản Việt Nam.

4. Cán bộ, công chức Nhà nước được cử ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ chính thức thuộc phạm vi công tác của các tổ chức chính trị – xã hội cấp trung ương.

hộ chiếu công vụ

Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an – Ảnh: Internet

Thẩm quyền ký quyết định cử hoặc cho phép cán bộ, công chức ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ chính thức của Nhà nước

1. Thủ tướng Chính phủ.

2. Thủ trưởng cấp bộ, tỉnh.

3. Thủ trưởng các tổng cục, cục, vụ, viện trực thuộc bộ; sở, ban, ngành thuộc tỉnh (phải có văn bản của thủ trưởng cấp bộ, tỉnh về thông báo quyết định ủy quyền, phạm vi ủy quyền, con dấu và chữ ký của người được ủy quyền cho Bộ Ngoại giao và Bộ Công an).

4. Cán bộ, công chức, nhân viên thuộc phạm vi quản lý của cơ quan Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, tổ chức chính trị – xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị và quy chế quản lý cán bộ công chức của các cơ quan tổ chức này.

Thủ tục cấp hộ chiếu công vụ

1. Một tờ khai theo quy định.

2. Ba ảnh giống nhau, kích cỡ 4 x 6 cm, chụp trên nền màu sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, mặc thường phục, chụp không quá 1 năm, trong đó 1 ảnh dán vào tờ khai và 2 ảnh đính kèm.

3. Một bản chính văn bản cử đi nước ngoài theo quy định.

4. Một bản chụp giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi đối với con dưới 18 tuổi đi thăm, đi theo (xuất trình bản chính để đối chiếu).

5. Một bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng minh của các lực lượng vũ trang (đối với lực lượng vũ trang).

6. Hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ được cấp trong vòng 08 năm (nếu có). Trong trường hợp mất hộ chiếu thì nộp 01 bản chính văn bản thông báo việc mất hộ chiếu (theo mẫu 06/XNC ban hành kèm theo Thông tư).

Thời hạn xem xét cấp hộ chiếu công vụ

Cơ quan cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trả kết quả cho người đề nghị trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp không cấp hộ chiếu thì trả lời cho người đề nghị bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Những yêu cầu cần lưu ý khi làm hồ sơ

1. Quyết định: Cần ghi rõ và chính xác số quyết định, ngày/ tháng/ năm cấp quyết định; tên họ; chức vụ; nước đến; ngày đi, ngày về; kinh phí chuyến đi (do ai chịu trách nhiệm).

2. Tờ khai: Điền đầy đủ trên tờ khai để cấp hộ chiếusố Chứng minh Nhân dân, ngày tháng năm sinh, nơi sinh (theo tên các địa phương hiện nay ).

  • Tên cha, mẹ, tên vợ (chồng), con cái (đang sống, đã chết hoặc đang ở nước ngoài)
  • Địa chỉ hộ khẩu thường trú
  • Đã đi nước ngoài gần đây nhất mang hộ chiếu gì và ngày cấp.
  • Xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp cần đươc ghi đầy đủdấu và chữ ký rõ ràng, đóng dấu giáp lai ảnh 4 x 6 cm trên tờ khai.

3. Yêu cầu nộp lại hộ chiếu cũ ( đã hết hạn hoặc chưa hết hạn nhưng có nhu cầu cấp mới).

Dịch vụ làm visa, tư vấn hộ chiếu, thẻ APEC của Đi Để Đến vừa tổng hợp lại một số vấn đề liên quan đến hộ chiếu công vụ. Mọi thắc mắc bạn có thể gọi đến 1900 636 167 để được giải đáp.

(Nguồn: mofahcm.gov.vn)