Thời gian nhận và trả phòng của khách sạn?

28/08/2017 Đi Để Đến - Group

Tùy theo khách sạn cũng như thành phố mà bạn tới nghỉ lại thì sẽ có quy định thời gian nhận trả phòng khách nhau. Hãy yêu cầu khách sạn cung cấp thông tin thời gian nhận hay trả khi liên hệ trực tiếp với khách sạn hoặc yêu cầu nêu rõ trong email xác nhận. Nếu bạn thực hiện đặt phòng khách sạn trực tuyến, nhưng thông tin về thời gian nhận và trả phòng của khách sạn cũng sẽ được cung cấp đầy đủ ở phần đi kèm của điểm nghỉ chân.

Thường thì khách sạn sẽ có thời gian nhận phòng là từ 12 giờ cho tới 2h và thời gian trả phòng từ 11 giờ cho tới 13 giờ. Khoảng thời gian trả phòng sẽ sớm trước ít nhất 1 tiếng trước thời gian nhận phòng để nhân viên khách sạn có thể làm vệ sinh phòng ốc cho khách hàng sau.

Bạn có thể trả phòng muộn hơn nếu đạt được thỏa thuận với khách sạn và thường thì sẽ mất thêm một khoản phụ phí. Khi bạn bắt đầu thực hiện đặt phòng khách sạn nghĩa là đã đồng ý những quy định mà khách sạn đưa ra và phải hoàn toàn thực hiện đúng theo vậy.

Nếu muốn nhận phòng muộn hoặc sớm hơn, hãy liên hệ báo trước với khách sạn để họ tiện sắp xếp phòng ốc cho bạn.